Tarifes Cursos Padi 2018, a Mataró

  Preu (euros) Ofertas
Bateig personalitzat 60€

 

Discover Scuba Diving 90€  
Open Water Diver - OWD 335€ 259€ OFERTA (cursos planificats)
Advanced Open Water Diver - AOWD 270€  
Advanced + Nitrox 330€ OFERTA especial
Emergency First Response - EFR 135€

 

Rescue Diver 270€

 

Rescuer Diver + EFR 330€ OFERTA especial
Master Scuba Diver 500€  
Dive Master 650€  
Especialidades PADI    
    Aire enriquit NITROX teòric 95€ Sense immersió
    Vaixells Enfonsats    210€  
    Bussejador Multinivell    125€  
    Bussejador Nocturn    150€  
    Bussejador Profund    210€  
    Recerca i recuperació    160€  
    Domini de la Flotabilitat    160€  
    Especialista en Equips    125€  
    Orientació Subaquàtica    135€  
    Tratje Sec   130€  
    Proyecte AWARE    90€  
    Identificació de Peixos    130€  
    Fotografia Subaquàtica 135€  
Altres cursos:    
    Administrador de Oxigen 125€  
    Scuba Review 75€

 

   Técnico de reguladores Nivel I 95€ + info
   Técnico de reguladores Nivel II 175€ + info